Voorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtstreekse bestellingen via onze webshop door consumenten en ondernemers.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt hiermee de geldigheid ervan tegengesproken; ze worden pas onderdeel van het contract als we hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. CONTRACTUELE PARTNERS, CONTRACTSLUITING, CORRECTIEMOGELIJKHEDEN
Het koopcontract wordt gesloten met de firma CUPROBA Baarn BV (beperkte aansprakelijkheid).

Door de producten in de online shop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om voor deze artikelen een contract af te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer te allen tijde corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt met behulp van de correctiehulpmiddelen die beschikbaar zijn en worden uitgelegd in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelmandje aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Direct na het versturen van de bestelling ontvang je nog een bevestiging per e-mail.

3. TAAL OVEREENKOMST, TEKST OPSLAAN OVEREENKOMST
Beschikbare taal/talen voor het sluiten van het contract: Duits

We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

4. LEVERINGSVOORWAARDEN
Verzendkosten worden toegevoegd aan de vermelde productprijzen. Meer informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

Wij bezorgen alleen per post. Zelf afhalen van het product is helaas niet mogelijk.

5. BETALING

In onze online shop (B2C) kunt u de volgende betaalmethoden gebruiken:

Vooraf betalen
Als u de betaalmethode vooraf selecteert, geven wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.

iDeal
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider iDeal. Om het factuurbedrag via iDeal te kunnen betalen, moet u een geactiveerde online bankrekening hebben voor deelname aan iDeal, daar geregistreerd zijn of u eerst registreren, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Direct na het plaatsen van de bestelling verzoeken wij iDeal om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door iDeal. Meer informatie krijgt u tijdens het bestelproces.

Creditcard
Vul bij het plaatsen van uw bestelling uw creditcardgegevens in. Na uw legitimatie als legitieme kaarthouder wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart belast.

Klarna PayNow creditcard
Vul bij het plaatsen van de bestelling uw creditcardgegevens in. Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart direct na verzending van de goederen afgeschreven.

Procedure SEPA-incasso
Bij het plaatsen van uw bestelling geeft u ons een SEPA-incassomachtiging. Wij informeren u over de datum van de rekeningafschrijving (zogenaamde vooraanmelding). Met het indienen van de SEPA-incassomachtiging vragen wij onze bank om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. De rekening wordt gedebiteerd voordat de goederen worden verzonden. De termijn voor het vooraf doorgeven van de datum van de rekeningafschrijving (zogenaamde vooraanmelding) is 1 dag.

Klarna PayNow-incasso
Na een succesvolle adres- en kredietcontrole als onderdeel van het bestelproces, geeft u de online provider Klarna een SEPA-incassomachtiging wanneer u de bestelling plaatst. Klarna zal u informeren over de datum van de rekeningafschrijving (zogenaamde pre-notificatie). Door de machtiging voor automatische incasso in te dienen, verzoekt Klarna uw bank om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. De rekening wordt gedebiteerd nadat de goederen zijn verzonden. Naast onze algemene voorwaarden zijn de algemene voorwaarden en de gegevensbeschermingsverklaring van Klarna van toepassing op de verwerking van betalingen via Klarna. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of u eerst registreren, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel vragen we PayPal om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. Meer informatie krijg je tijdens het bestelproces.

Sofort by Klarna
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben geactiveerd voor online bankieren, u dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Meer informatie krijg je tijdens het bestelproces. Direct daarna wordt de betalingstransactie uitgevoerd door Sofort en wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven.

Giropay
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via Giropay te kunnen betalen, dient u een bankrekening geactiveerd te hebben voor online bankieren, u dienovereenkomstig te legitimeren en de betaalopdracht aan ons te bevestigen. Meer informatie krijg je tijdens het bestelproces. Direct daarna wordt de betalingstransactie uitgevoerd en wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven.

Google Pay
Om het factuurbedrag via Google Pay te kunnen betalen, moet u bij de serviceprovider Google geregistreerd zijn, de Google Pay-functie geactiveerd hebben, u met uw toegangsgegevens identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Meer informatie krijg je tijdens het bestelproces.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via Apple Pay te kunnen betalen, moet u de “Safari”-browser gebruiken waarbij de serviceprovider Apple is geregistreerd, de Apple Pay-functie hebben geactiveerd, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betaling bevestigen volgorde. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Meer informatie krijg je tijdens het bestelproces.

Aankoop op rekening via Klarna
In samenwerking met Klarna AB (www.klarna.com), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij u de aankoop op rekening aan als betalingsmogelijkheid. Houd er rekening mee dat Klarna-facturen alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat de betaling in elk geval aan Klarna moet worden gedaan. Bij aankopen op rekening bij Klarna krijgt u altijd eerst de goederen en heeft u altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige voorwaarden voor aankoop op rekening vindt u hier [https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0].

Financiering via Klarna
In samenwerking met Klarna AB (www.klarna.com), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij u een aankoop op afbetaling aan als betalingsoptie. Houd er rekening mee dat Klarna-aankoop op afbetaling alleen beschikbaar is voor consumenten en dat de betaling aan Klarna moet worden gedaan.
Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totaalbedrag (maar minimaal € 6,95). Meer informatie over Klarna-afbetaling inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet vindt u hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account

6. HERROEPINGSRECHT
Consumenten hebben recht op het wettelijk herroepingsrecht, zoals beschreven in het herroepingsrecht. Ondernemers wordt geen vrijwillig herroepingsrecht verleend.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.
Ook voor ondernemers geldt: Wij behouden ons het eigendomsrecht op de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de gereserveerde goederen in het kader van de normale gang van zaken doorverkopen; U draagt ​​ons vooraf alle vorderingen die uit deze doorverkoop voortvloeien over – ongeacht of de gereserveerde goederen worden gecombineerd of vermengd met een nieuw item – voor het factuurbedrag, en wij accepteren deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te incasseren, maar wij mogen ook zelf vorderingen incasseren als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

8. TRANSPORTSCHADE
Voor consumenten geldt het volgende: Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld deze gebreken dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem direct contact met ons op. Het achterwege laten van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Voor ondernemers geldt: Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering gaat op u over zodra wij het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending. De verplichting om gebreken te onderzoeken en te melden, geregeld in artikel 377 van het Duitse wetboek van koophandel (HGB), is van toepassing op handelaren. Als u de daar geregelde melding achterwege laat, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij er sprake is van een gebrek dat bij de keuring niet herkenbaar was. Dit geldt niet als we een gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

9. GARANTIE EN GARANTIES
Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken.
Het volgende is van toepassing op de aankoop van gebruikte goederen door consumenten: als het defect optreedt na een jaar na levering van de goederen, zijn claims wegens gebreken uitgesloten. Gebreken die binnen een jaar na levering van de goederen optreden, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen worden beweerd.
Voor ondernemers bedraagt ​​de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan nieuw vervaardigde artikelen één jaar vanaf de risico-overgang. De verkoop van gebruikte goederen vindt plaats met uitsluiting van enige garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht op verhaal volgens § 445a BGB blijven onaangetast.
Ten aanzien van ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de productomschrijvingen van de fabrikant die in het contract zijn opgenomen als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclame-uitingen.
Indien het geleverde artikel gebrekkig is, verlenen wij in eerste instantie garantie aan ondernemers, naar onze keuze, door het gebrek te verhelpen (reparatie) of door een gebrekkig artikel te leveren (vervangende levering).
De bovenstaande beperkingen en verkortingen van termijnen zijn niet van toepassing op claims gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten
• in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
• in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim of frauduleus opzet
• in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op voorwaarde dat de contractpartner regelmatig een beroep doen (kardinale verplichtingen) •
in het kader van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
• indien het toepassingsgebied van de Wet Productaansprakelijkheid.
Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina’s in de online shop.

10. AANSPRAKELIJKHEID
Voor vorderingen op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk
• in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
• in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
• bij toezeggingen van garantie, indien overeengekomen, of
• voor zover het toepassingsgebied van de Wet Productaansprakelijkheid open is.
In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) als gevolg van lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het voorzienbare bedrag op het moment dat het contract werd gesloten Schade beperkt, waarvan het optreden doorgaans moet worden verwacht.
Voor het overige zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

11. GESCHILLENBESLECHTING
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

12. SLOTBEPALINGEN
Bent u ondernemer, dan is Duits recht van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht.

× Vraag het ons!